მეზობელი სიტყვები
Dryopithecus
არსებითი სახელი
/͵draɪəʊʹpɪθɪkəs/

პალეონტ. დრიოპითეკი (Dryopithecus gen.).