მეზობელი სიტყვები
Dryopteris
არსებითი სახელი
/͵draɪʹɒptərɪs/

ბოტ. მამრობითი გვიმრა, ჩადუნა (Dryopteris gen., განსაკ. Dryopteris filix-mas).