მეზობელი სიტყვები
Duffy blood group
არსებითი სახელი
/͵dʌfɪ͵blʌdʹgru:p/

ფიზიოლ. დაფის სისტემა, სისხლის ჯგუფების სისტემა დაფი (ადამიანის სისხლის კლასიფიკაცია Fy+ და Fy- ანტიგენების მიხედვით; ამ სისტემის ჯგუფები – Fy (a+b-), Fy (a+b+), Fy (a-b+) და სხვ. სისხლის გადასხმისას ჩვეულ. გართულებებს არ იწვევს) [იხ. აგრ. Duffy blood group antigens].