მეზობელი სიტყვები
dwarfish
ზედსართავი სახელი
/ʹdwɔ:fɪʃ/

ჯუჯა, ქონდარა (აგრ. nanoid).