მეზობელი სიტყვები
dwarfism
არსებითი სახელი
/ʹdwɔ:fɪzəm/

ნანიზმი, ქონდრულობა (აგრ. nanism).