მეზობელი სიტყვები
dwarf male
არსებითი სახელი
/͵dwɔ:fʹmeɪl/

ზოოლ. ჯუჯა მამალი (მისივე სახეობის დედალთან შედარებით მცირე ზომის მამალი – სქესობრივი დიმორფიზმის გამოვლინება).