მეზობელი სიტყვები
dynamin
არსებითი სახელი
/ʹdaɪnəmɪn/

ბიოქ. დინამინი (ენდოციტოზში მონაწილე გუანოზინტრიფოსფატაზა).