მეზობელი სიტყვები
dynein
არსებითი სახელი
/ʹdaɪni:n/

ბიოქ. დინეინი (მოტორული / მამოძრავებელი ცილა).