მეზობელი სიტყვები
Dytiscidae
არსებითი სახელი
/dɪʹtɪsɪdi:/

pl ენტ. მოცურალასებრნი (წყლის ხოჭოები; Dytiscidae fam.).