მეზობელი სიტყვები
dziggetai
არსებითი სახელი
/ʹdzɪgətaɪ, ʹdʒɪ-/

მმლ. კანჯარი (Equus hemionus luteus).