მეზობელი სიტყვები
eagle ray
არსებითი სახელი
/ʹi:glreɪ/

იქთ. ზღვის არწივი, არწივისებრი სკაროსი (Myliobatidae fam.); common eagle ray ჩვეულებრივი ზღვის არწივი (Myliobatis aquila).