მეზობელი სიტყვები
eared¹
ზედსართავი სახელი
/ɪəd/

ზოოლ. ყურებიანი; დიდყურა, გრძელყურა.