მეზობელი სიტყვები
ebracteolate
ზედსართავი სახელი
/i:ʹbrækti:əleɪt/

ბოტ. თანაყვავილაკები რომ არა აქვს, უთანაყვავილაკო.