მეზობელი სიტყვები
ecarinate
ზედსართავი სახელი
/ɪʹkærɪnət/

ბოტ. უნავო [იხ. აგრ. carina 2)].