მეზობელი სიტყვები
eccritic
ზედსართავი სახელი
/ɛʹkrɪtɪk/

ფიზიოლ. ექსკრეციასთან დაკავშირებული, ექსკრეციის გამომწვევი; ექსკრეციული, ექსკრეტორული.