მეზობელი სიტყვები
ecdemic
ზედსართავი სახელი
/ɪkʹdɛmɪk/

ბოტ. , ზოოლ. ეკდემური, არააბორიგენული; შემოტანილი [შდრ. endemic II 1].