მეზობელი სიტყვები
ecdyses
/ʹɛkdɪsi:z/

ecdysis-ის pl.