მეზობელი სიტყვები
ecdysial
ზედსართავი სახელი
/ɛkʹdɪzɪəl/

ენტ. გაქუცვისა, ეკდიზისა, გაქუცვასთან / ეკდიზთან დაკავშირებული.