მეზობელი სიტყვები
ecesis
არსებითი სახელი
/ɛʹki:sɪs/

ეკოლ. ეცეზისი, ახალ საარსებო გარემოში დამკვიდრება, ნატურალიზაცია (უპირატ. ითქმის მცენარის შესახებ).