მეზობელი სიტყვები
Echinacea
არსებითი სახელი
/͵ɛkɪʹneɪsɪə/

ბოტ. ექინაცეა (Echinacea gen.).