მეზობელი სიტყვები
echini
/i:ʹkaɪnaɪ/

echinus-ის pl.