მეზობელი სიტყვები
Echinodorus
არსებითი სახელი
/͵ɛkəʹnɒdərəs/

ბოტ. ექინოდორუსი (Echinodorus gen.).