მეზობელი სიტყვები
echinoid II
ზედსართავი სახელი
/ʹɛkɪnɔɪd/

ზოოლ. ზღვის ზღარბებისა, ზღვის ზღარბებს რომ ეკუთვნის; ზღვის ზღარბების მსგავსი.