მეზობელი სიტყვები
echinopluteus
არსებითი სახელი
/ɪ͵kaɪnəʊʹplu:ti:əs/

ზოოლ. ექინოპლუტეუსი (ზღვის ზღარბების ლარვა; აგრ. echinopluteus larva).