მეზობელი სიტყვები
Echinops
არსებითი სახელი
/͵ɛkəʹnɒps/

ბოტ. თავკომბალა (Echinops gen.).