მეზობელი სიტყვები
echinulate
ზედსართავი სახელი
/ɪʹkɪnjʊlət/

ეკლიანი, პატარა ეკლებით / ნემსებით დაფარული.