მეზობელი სიტყვები
Echiura
არსებითი სახელი
/͵ɛkɪʹjʊərə/

pl ჰელმ. ექიურიდები (Echiura phl.).