მეზობელი სიტყვები
eclosion
არსებითი სახელი
/ɪʹkləʊʒn/

ენტ. გამოჭუპვრა, გამოჭუპრება; გამოჩეკა.