მეზობელი სიტყვები
ecobiotic
ზედსართავი სახელი
/͵i:kəʊbaɪʹɒtɪk/

ეკოლ. ეკობიოტიკური, საარსებო პირობებს / ცხოვრების ნირს შეგუებული.