მეზობელი სიტყვები
ecocatastrophe
არსებითი სახელი
/͵i:kəʊkəʹtæstrəfɪ/

ეკოკატასტროფა, ეკოლოგიური კატასტროფა (განსაკ. ადამიანის ზემოქმედების შედეგად მომხდარი).