მეზობელი სიტყვები
ecsoma
არსებითი სახელი
/ɛkʹsəʊmə/

ჰელმ. ეკსომა (ზოგიერთი ბრტყელი ჭიის უკანა ჭიმვადი / წელვადი ნაწილი).