მეზობელი სიტყვები
ectad
ზმნიზედა
/ʹɛktæd/

გარეთ / გარეთა მხარეს, გარეთკენ / გარეთა მხრისკენ; ზედაპირისკენ.