მეზობელი სიტყვები
ectal
ზედსართავი სახელი
/ʹɛktəl/

გარე, გარეთა, გარეთა მხარისა; ზედაპირული.