მეზობელი სიტყვები
ectocommensal
არსებითი სახელი
/͵ɛktəʊkəʹmɛnsl/

ექტოკომენსალი, მასპინძლის სხეულის ზედაპირზე მცხოვრები კომენსალური ორგანიზმი.