მეზობელი სიტყვები
elastase
არსებითი სახელი
/ɪʹlæsteɪz/

ბიოქ. ელასტაზა (ფერმენტი).