მეზობელი სიტყვები
elodea
არსებითი სახელი
/͵ɛlə(ʊ)ʹdi:ə, ɪʹləʊdɪə/

ბოტ. ელოდეა, წყლის ჭირი (Elodea gen.) აგრ. waterweed.