მეზობელი სიტყვები
endocrinologic აგრ. endocrinological
ზედსართავი სახელი
/͵ɛndəʊkrɪʹnɒlədʒɪk, -l/

ენდოკრინოლოგიისა, ენდოკრინოლოგიური.