მეზობელი სიტყვები
endodermal
ზედსართავი სახელი
/͵ɛndəʊʹdɜ:məl/

ენდოდერმული, ენდოდერმასთან დაკავშირებული [იხ. აგრ. endoderm და endodermis].