მეზობელი სიტყვები
endoenzyme
არსებითი სახელი
/͵ɛndəʊʹɛnzaɪm/

ბიოქ. ენდოფერმენტი, შიდაუჯრედული ფერმენტი.