მეზობელი სიტყვები
endogenous opiate
/ɛn͵dɒdʒənəsʹəʊpɪət/