მეზობელი სიტყვები
epitheliochorial placenta
არსებითი სახელი
/͵ɛpɪ͵θi:lɪəʊʹkɔ:rɪəlpləʹsɛntə/

ემბრ. ეპითელიოქორიალური პლაცენტა (მცოხნელებისა, ცხენისა, ღორისა, ვეშაპისა, უმდაბლესი პრიმატებისა და ზოგიერთი ჩანთოსნისა).