მეზობელი სიტყვები
epithelioid
ზედსართავი სახელი
/͵ɛpɪʹθi:lɪɔɪd/

ჰისტ. ეპითელოიდური, ეპითელიუმის მსგავსი.