მეზობელი სიტყვები
epitrichium
არსებითი სახელი
/͵ɛpɪʹtrɪkɪəm/

ემბრ. ეპიტრიქიუმი, ჩანასახის ეპიდერმისის გარეთა გარსი.