მეზობელი სიტყვები
eponychium
არსებითი სახელი
/͵ɛpəʊʹnɪkɪəm/

ანატ. ეპონიქიუმი, ფრჩხილზედა კანი (ფრჩხილის ძირისა და გვერდითი ნაპირების მფარავი კანი).