მეზობელი სიტყვები
eriophyllous
ზედსართავი სახელი
/͵ɛrɪʹɒfɪləs/

ბოტ. შებუსული ფოთლების მქონე, შებუსულფოთლიანი.