მეზობელი სიტყვები
ermine
არსებითი სახელი
/ʹɜ:mɪn/

მმლ. ყარყუმი (Mustela erminea).