მეზობელი სიტყვები
errantia
არსებითი სახელი
/ʹɛræntʃ(ɪ)ə/

pl ზოოლ. მოძრავი ორგანიზმები [შდრ. აგრ. sedentaria].