მეზობელი სიტყვები
error-prone repair
არსებითი სახელი
/ʹɛrəprəʊnrɪ͵pɛə(r)/

მოლ. ბიოლ. შეცდომითი / შემთხვევითი / არაზუსტი რეპარაცია, ალალბედზე მიმდინარე რეპარაცია (დნმ-ის დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენის ბოლო საშუალება).