მეზობელი სიტყვები
eruciform
ზედსართავი სახელი
/ɪʹru:sɪfɔ:m/

ენტ. მუხლუხისებრი, მუხლუხის ფორმისა (ითქმის მატლის / ლარვის შესახებ).