მეზობელი სიტყვები
erumpent
არსებითი სახელი
/ɪʹrʌmpənt/

ბოტ., მიკოლ. ერთბაშად, უხვად აღმოცენება, ამოხეთქა (ამა თუ იმ ზედაპირის / საფრის ქვეშიდან).